Verloning in onderwijs is niet te verengen tot geld alleen

Je hoort mij niet zeggen dat loon niet belangrijk is.

Integendeel! Maar het loon van de leraar is meer dan geld.

Een leraar oefent zijn beroep uit vanuit een intrinsieke motivatie. De leraar wil leerlingen iets bijbrengen, hen ondersteunen in hun ontwikkeling naar actieve deelname in de maatschappij, … De leraar voelt zich persoonlijk verbonden met zijn school. Deze vorm van identificatie met de eigen school is gemiddeld veel groter dan de emotionele band die een werknemer in de privésector met zijn bedrijf ervaart.

Bijgevolg is naast financiële verloning ook psychologische verloning belangrijk: waardering, vertrouwen, complimentjes, dankbaarheid en aanmoedigingen van anderen (leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiders) zijn essentieel.

Maar verloning is ook autonomie om samen in verbondenheid met de collega’s leerlijnen te ontwikkelen, cursusmateriaal op te stellen, activerende werkvormen uit te testen, ….

Tot slot willen leraren vooral goede werkomstandigheden die beantwoorden aan hun intrinsieke motivatie en het mogelijk maken die te verwezenlijken.

De loonsverhoging voorzien door CAO XI is voor de leraar mooi meegenomen, maar ook weer snel vergeten. Loonopslag is meestal slechts een tijdelijke motivator. Het effect van een salarisverhoging ebt vrij snel weg. Zeker voor een leraar die gedreven is door intrinsieke motivatie.

Men heeft de kans laten liggen om op zoek te gaan naar een duurzame verloning voor de leraar.  Zeker omdat er niet kon gewacht worden op de resultaten van de werklastmeting en evaluatie ondersteuningsnetwerken.

Tja .. de tijd zal het uitwijzen

Griet Mathieu

 

  • Photo by Olga DeLawrence: https://unsplash.com/@walkingondream
  • Beloningen in de non-profitsector: een studie bij leerkrachten en verpleegkundigen’, door Sara De Gieter e.a. (Vrije Universiteit Brussel)
  • https://www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/publicaties/artikels/anders-verlonen-duurzaam-belonen
  • Huyge, E. & Siongers, J. & Van Goidsenhoven, G., Het beroep van leraar doorgelicht, http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/Onderwijsinfotheek/InfotheekGO/Attenderingen/Documents/leraar_doorgelicht.pdf
  • https://www.jobat.be/nl/artikels/loonopslag-of-promotie-deze-7-dingen-zal-je-baas-je-nooit-vertellen/
  • https://www.ou.nl/documents/40554/383618/2012_OI_2.pdf/73758cd8-2a5a-e871-8d48-c285e3b06ad4