De allereerste Lesson Study cyclus is afgerond!

Het afronden van onze allereerste Lesson Study cyclus in het provinciaal onderwijs is een ideale reden om een allereerste blog de wereld in te sturen.

Want we zijn content. Heel content. En trots. Zo fier als een pauw. En dat gevoel willen we graag met de wereld delen.

’t Was al langer een droom om aan de slag te gaan met de methodiek. Leerkrachten logistiek en administratie uit de centra voor deeltijds onderwijs herinneren zich misschien nog een schuchtere poging om Lesson Study in te zetten als professionaliseringsvorm. Dat moet zo’n vier jaar geleden zijn. De tijd was er echter nog niet naar. De leervragen toen lagen op een ander vlak.

Maar nu is de tijd er dus wel rijp voor. Zoveel is duidelijk.

Vlak voor de kerstvakantie werden de eerste stappen gezet van de eerste cyclus met een team van twee leerkrachten Frans met een duidelijke professionaliseringsvraag: we hebben nieuwe ideeën nodig om met ons vak aan de slag te gaan met een heel gevarieerde doelgroep gaande van leerlingen die het Frans als moedertaal hebben, over “doorsnee Vlaamse jongeren”, tot jongeren uit Nederland die nog nooit een woord Frans spraken (op étage, jus d’orange van appelsienen en maréchaussée na. ;))

De kop was eraf! En de volgende fasen volgden.

Als procesbegeleiders wisten we vanuit de literatuur wat we zouden kunnen verwachten. Het ook werkelijk meemaken, brengt een en ander wel tot een next level! Het eerste krachtige leermoment voor ons situeert zich in de onderzoeksfase, waar we de leerkrachten de opdracht gegeven hadden in de literatuur te duiken rond startmotivatie van leerlingen, want daar draaide de onderzoeksvraag om. Het resultaat blies ons van de sokken. We hadden nooit durven dromen dat dit team zo kwaliteitsvol en inhoudelijk beslagen terug op het appel zou verschijnen. Het bracht onmiddellijk verdieping in het gesprek en in de verfijning van de onderzoeksvraag.

Vervolgens kwam de fase van het lesontwerp. Hierin werd het team bijgestaan door een vakspecialist: een vakdidacticus Frans aan de PXL. De meerwaarde van een vakdidacticus in deze fase bleek onmiddellijk: de bril van de leerling werd vaker opgezet, wat wel en niet werkt werd herkaderd, de leerkrachten werden duidelijk uitgedaagd.

Om het herontwerp klaar te krijgen tegen de afgesproken datum van de eerste onderzoeksles bleek een hele klus. Er werd echt tot de laatste minuut aangepast, verbeterd, geïnstalleerd, … En dan was het zover: met vier observatoren de klas in. Met pen en papier en een fotolijst. Spectaculair, vonden we het. Hoe lang was het geleden dat we nog eens ècht naar het gedrag van een leerling gekeken hadden? Deden we dat ooit wel zoals we dat nu gedaan hebben? Wat doet de leerling? Wat schrijft hij op. En wat niet? Wat zegt hij? Wat vraagt hij? En dan, aansluitend bij het interview: fantastisch hoe die jonge kerels (onze voorbeeldleerlingen waren toevallig allemaal jongens) haarfijn kunnen aangeven wat voor hen werkt en vooral ook wat niet werkt. Instant geluk!

Na het bespreken van de observaties en de interviews, ging het team aan de slag met de resultaten van wat we geleerd hebben en werd de les bijgestuurd.

Het herontwerp werd, als slot van deze cyclus opnieuw gegeven, maar dan in een andere klasgroep. Eerdere ervaringen werden bevestigd: wat een krachtige leermomenten voor ons allemaal. Het resultaat is dat het Lesson Study team klaar is voor een tweede cyclus die ze zullen uitbreiden naar de volledige vakgroep Frans. Lesson Study geeft duidelijk goesting.

Meer weten? Lees dan zeker het zeer toegankelijke “Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs” van Nellie Verhoef, Siebrichje de Vries en Sui Lin Goei. Kijk ook op www.lessonstudy.vlaanderen.

Of duik mee in het experiment en neem contact op met Steven of mezelf. Wij zullen jullie en jullie team(s) met heel veel plezier en nog veel meer enthousiasme mee begeleiden in jullie eerste cyclus.

Warme groet,

Steven & Heidi